Är det en förmån att ha en bra chef?


Det krävs ingen supermänniska för att bli en bra chef, men ändå anses det många gånger vara en ”förmån” att ha en bra chef.

Galet, en bra chef bör vara en självklarhet. Det är en yrkesroll som alla andra.

Vissa personer är naturliga chefsämnen, personer som föds med ledarskapsegenskaper, men dessa personer blir inte chefer oftare än andra.

Det går heller inte att ringa EN personlighet som lyckas bättre i en chefsroll. En introvert eller extrovert person kan till exempel fungera precis lika bra i en chefsroll.

Oavsett personlighet eller egenskaper så går det att träna upp de förmågor forskning faktiskt ser gynnar en chefsroll. De så kallade ”Big Five”.

▫ Känslomässig stabilitet
▫ Öppenhet
▫ Vänlighet
▫ Målmedvetenhet
▫ Extroversion – som troligen är mindre viktig i sammanhanget enligt ovan.

Men du behöver inte vara 10 av 10 för att vara en attraktiv, engagerande chef som skapar en bra prestationsmiljö (och resultat) och hos medarbetarna rankas som en ”bra chef”. Normalbra ”Big Five” kan bli jättebra i sammanhanget! 💡

👉 Hur omvandlar man då ”Big Five” till handling.
Vad GÖR man som chef kopplat till de egenskaperna?

🌟 Det är EN av många andra saker vi tränar på i mina chefsprogram.


*Bilden är AI genererad. Tydligt är det att AI associerar ”business” med en mogen kvinna med stort lockigt hår.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *