Referenser

Återkoppling och feedback från olika uppdrag och kunder finns här. Från föreläsningar och från de personer jag jobbar 1:1 med genom mina program och coachning.

Det gör mig väldigt berörd och glad att få ta del av deras spontana återkoppling. Läs gärna!