Effektivt ledarskap

Vad är hemligheten bakom ledare som har förmågan att påverka en arbetsgrupp som ökar medarbetarnas prestation och organisationens resultat? Det vet vi.

Ledarskap däremot är svårt att definiera. Undersökningar visar att det finns fler än 350 olika sätt att beskriva ledarskap. 1000-tals studier har gjorts för att hitta framgångsfaktorerna som gör att vissa ledare står ut och skapar bättre resultat. Forskningsresultaten och teorierna skiljer sig åt, men det råder ändå konsensus att specifika egenskaper och färdigheter associeras med ett framgångsrikt ledarskap. Ett effektivt ledarskap.

Många vet vad de borde göra. Men gör inte. Andra gör saker på rätt sätt, men inte rätt saker.

Med konkreta verktyg säkerställer vi att ni fokuserar på rätt saker som skapar skillnad på riktigt. Att det är tydligt vad nuläget är, hur vi skapar störst effekt och därmed bättre resultat.

Ni får ett upplägg som matchar ert nuläge och målbild. Det kan handla om utbildning för hela ledningsgruppen till individuell ledarskapsträning och coachning. Allt för att skapa störst effekt där ni är just nu.

Ledarskapet börjar med dig som person, så var beredd på att uppgradera ditt självledarskap och få många fina ”på köpet” effekter så som större välmående och mer energi.

Färdigheter bakom effektfulla ledare:

  • klarar att navigera pressade situationer på ett bra sätt
  • har större förmåga att påverka medarbetarnas prestation positivt
  • förmågan att skapa bättre organisatoriska resultat
  • har en större tro på sin egna förmåga
  • är emotionellt stabila
  • arbetar omsorgsfullt, ornat och målinriktat
  • stödjer och hjälper andra och sätter egna behov åt sidan
  • nyfiken och öppen för nya erfarenheter